Discapacitats

  • Hàbits, donar de menjar, banyar, fer suport deures, acompanyament, estada domicili, canguratge.
  • Acompanyaments a recursos externs.
  • Suport per facilitar la participació en activitats socials, culturals, educatives i de relació familiar.
  • Medis tècnics: Transformacions realitzades en el domicili per tal de millorar la seva autonomia i qualitat de vida: plat de dutxa, barres de suport, llits adaptats...
  • Professionals socio-psico-educatius: Treballadora social, Psicòleg, Pedagog, Mestra, Logopeda.
  • Servei sanitari: DUE, Metge, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional.
  • Assessorament i gestió en els tràmits necessaris: Certificat Discapacitat, Grau dependència, Processos d’Incapacitació, Guarda, Tutela.