Families

 • Neteja, manteniment i ordre del domicili.
 • Rentar, planxar, cosir i ordenar la roba.
 • Compra, preparació i elaboració d’aliments.
 • Realització de compres.
 • Realització de petites reparacions i altres tasques que no precisen la intervenció d’especialistes.
 • Manipulació d’aparells electrodomèstics i sistemes de calefacció.
 • Recolzar el descans de la família.
 • Atenció psicosocial en situacions de conflicte de convivència i desestructuració familiar.
 • Suport socio-educatiu per estimular l’autonomia i independència.
 • Suport a les relacions familiars.
 • Acompanyaments a ingressos hospitalaris, accidents, malalties, dependències temporals, vacances, sortides viatge, hotels, entre d’altres.
 • Preparació celebracions especials.