Gent gran

 • Suport a la mobilització dins del domicili.
 • Seguiment de la medicació i alimentació.
 • Suport en la ingesta d’ aliments.
 • Companyia i atencions en domicili, urgències, ingrés o estades hospitalàries.
 • Recolzament en la higiene i cura personal.
 • Facilitar i oferir activitats d’oci, estimulació cognitiva i terapèutiques en la llar.
 • Entrega de premsa, revistes, llibres o similars.
 • Acompanyaments, participació activitats socials, culturals, educatives i familiars.
 • Acompanyament i realització de gestions fora del domicili.
 • Professionals especialitzats: Treballadora social, Psicòleg, Logopeda.
 • Servei sanitari: DUE, Metge, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional.
 • Professionals en l’àmbit de l’estètica: perruqueria, podòleg, estetista.
 • Organització econòmica i familiar.
 • Dispositius d’autoajuda: teleassistència, skype.
 • Medis tècnics: Transformacions realitzades en el domicili per tal de millorar la seva autonomia i qualitat de vida: plat de dutxa, barres de suport, llits adaptats...
 • Assessorament i gestió en els tràmits necessaris: Certificat Discapacitat, Grau dependència, Processos d’Incapacitació, Guarda, Tutela.