Infants

  • Hàbits, donar de menjar, banyar, fer suport deures, acompanyament, estada domicili, canguratge.
  • Acompanyaments d’activitats socials, culturals, educatives i familiars.
  • Suport per facilitar la participació en activitats socials, culturals, educatives i de relació familiar.
  • Professionals socio-psico-educatius: Psicòleg, Pedagog, Mestra, Logopeda.
  • Servei sanitari: Fisioterapeuta.
  • Organització de festes i celebracions infantils.