Mascotes

  • Compra, preparació i elaboració d’aliments.
  • Neteja i manteniment del domicili.
  • Passejos i companyia.